PROFİL

Mimarlık faaliyetini Tülin HADİ ve Cem İLHAN yönetiminde sürdüren grup 1992 yılında kuruldu. Bu zamana kadar ürettiğimiz yapı ve projelerin gerek konu gerekse ölçeklerindeki çeşitlilik aynı zamanda sezgi, bilgi ve görgünün birlikte şekillendirdiği bir tasarım anlayışını sergiliyor. Etkinlik alanımız kentsel tasarım, mimari tasarım, iç mimarlık ve danışmanlık hizmetleri gibi geniş bir yelpazeye yayılıyor.

Bir mimarlık atölyesi anlayışı içinde ele alınan her tasarım konusunu kendine has yeni bir durum ve yeni bir başlangıç olarak kabul ediyor, klişe çözümlerin önerilemeyeceği bir problem olarak ele alıyoruz. Her yeni tasarım, o yere özgü teknolojik olanakları, malzemeyi, renk ve iklimi temel alıyor, geçici ve modacı yaklaşımlar en baştan reddediyoruz. Bunun yerine varlık, doğa ve insanı merkez alan bir felsefeyi benimsiyoruz. Kullanıcıların gereksinimleri konusundaki duyarlığı daima ön planda tutuyoruz.Tasarım sürecinde ekonomik çözümler sunmanın bir ön koşul olduğuna inanıyoruz. Bunun başlıca nedeni, malzeme ve kaynakların sürekli azaldığı bir dünyada teknoloji ve biçim gösterisini baştacı eden anlayışların artık kabul edilemez oluşudur.

TeCe Mimarlık ve Danışmanlık Ltd. Şti. Hizmetlerini Caddebostan’daki ofisinde sürdürüyor. Bugüne kadar ürettiğimiz projelerin konu, ölçek ve çeşitliliğinde eleştirel bölgeselciliğin etkisi gözlenebilir. Genel tasarım anlayışımız, ekibimizde yer alan mimarların katkılarıyla zenginleşmekte. TeCe Mimarlık konusuna hakim, mimari tasarımı zedelemeden destekleyen mühendislik grupları ile işbirliği yapmaktadır.

TeCe Mimarlık olarak her tasarım konusunu kendi başına özel bir durum olarak ele alıyoruz. Ölçek farkı göstermeksizin, her projede işverenin istek ve beklentilerinin ne olduğunu tam olarak anlamak ve bunu tasarıma tercüme etmeye özen göstermekteyiz. Bu anlama / tanıma sürecine paralel olarak tasarım yapılacak yerin kendine has özelliklerini bizi yönlendirecek temel veriler olarak almakta ve çalışmaya başlamaktayız. Olabildiğince nesnel ve ölçülebilir bir analiz çalışmasının ardından birebir karşılıklı soru-cevap toplantıları, gerekirse workshoplar ile üzerinde karşılıklı mutabık kalınacak ana fikri oluşturmaktayız.

Birlikte çalıştığımız işverenin kurum kültürü, çalışma alışkanlıkları, beklentileri, bütçe öngörüleri gibi ana başlıklar ön tasarımın hayati girdilerini oluşturmakta. TeCe olarak bu girdilerin kavranacağı ilk aşamaya çok önem veriyor, bu aşamada harcanacak zamanı projenin ilerleyen aşamaları için kazanç olarak görüyoruz. Deneyimlerimiz bizlere ihtiyaç programının çok iyi tarif edilmesi halinde, uzun vadede gerek kaynak, gerek zaman açısından fazlasıyla kazanımlar sağlandığını göstermiştir. Bu yaklaşım kullanıcıların geleceğe dönük beklentilerinin ve yapıdaki olası değişikliklerin büyük maliyetlere sebep olmadan karşılanabilmesini sağlamaktadır.

Tece Mimarlık olarak, konsept aşamasında ön tasarıma ait fikrin en hızlı ve rahat şekilde anlaşılabilmesini sağlayacak 2 ve 3 boyutlu sunum teknikleri kullanıyoruz. Uygulanabilir bir ana fikrin ortaya çıkması ve özünü kaybetmeden hayata geçirilebilmesi için mühendislik disiplinlerinin en baştan itibaren tasarım sürecine dahil olmasına özen göstermekteyiz. Yapısal tasarım, elektro-mekanik sistemleri projelendiren mühendislerimizin yanı sıra peyzaj, aydınlatma, iç mekan grafik, yönlendirme ve akustik, yangın danışmanı, yeşil bina, cephe danışmanı ekiplerimizin tecrübe ve uzmanlıklarını çok önemli buluyoruz. İşverence öngürülen zaman planı ve bütçe verilerini kontrol edecek şekilde, kesinleşen ön proje sonrası uygulama projesi sürecine geçiyoruz. Ofisimiz 2012 yılından beri çağdaş bir tasarım platformu olan BIM (Building Information Modeling) platformu programı ile çalışmakta. BIM tabanlı çalışmak giderek karmaşık bir hale gelen ve aslında kesintisiz bir süreç olan tasarım ve inşaat faaliyetlerini bir bütün olarak her adımda eşgüdümlü ve eşzamanlı kontrol edebilmemizi sağlıyor. BIM 2 ve 3 boyutta oluşabilecek uyuşmazlıkları ortadan kaldırmakta ve diğer proje disiplinlerinin çalışmalarını süperpoze edebilmemizi kolaylaştırmakta. Böylece ihale ve uygulama aşamasında ortaya çıkabilecek problemleri daha proje aşamasında önceden görebilmemizi ve büyük oranda ortadan kaldırarak gerek zamansal gerekse bütçesel israfın önüne geçmemizi sağlamakta.

Ana hatları ile tarif ettiğimiz tasarım felsefemiz ve interdisipliner çalışma yöntemimizin birlikte çalıştığımız kurumlara çağdaş, esnek, aidiyet hissi güçlü ve birlikte yaşama kültürünü teşvik eden yapılar kazandıracağına inanıyoruz.

TÜLİN HADİ

1969 yılında İstanbul’da doğdu. 1993 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyetine kadar geçen dönemde Sevinç Hadi ile Teşvikiye Milli Reasürans Kompleksi uygulama aşamalarında, Ergün Aksel ile çeşitli yarışma projelerinde ve Mehmet Tataroğlu-Ömer Bortaçina-Mesut İşcan ofisinde uygulama projelerinde çalıştı. 1992-1994 yılında Turgut Cansever’in bürosunda çalıştığı dönemden bu yana, mesleki faaliyetini Cem İlhan ile birlikte TeCe Mimarlık çatısı altında sürdürüyor. Ulusal ve uluslararası mimari proje yarışmalarında ödüller aldı, ulusal yarışma jüri üyeliklerinde bulundu.

2003-2006 yılları arasında CNNTurk’te yayınlanan Design360 programının yapımcı/sunuculuğunu üstlendi. 2006 yılında Genç Mimar Ödülü’nü aldı. Cem İlhan ile birlikte tasarlamış olduğu ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlük, BİM ve Kütüphane Binaları (2006) ve Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Kültür ve Yaşam Merkezi (2012) yapıları ile Ulusal Mimarlık Yapı Dalı ödüllerini aldı. 2008 yılında gerçekleştirilen olan XI. Ulusal Mimarlık Ödülleri ve Sergisi jüri üyeliği’ne ve Arkitera Genç Mimar Ödülü jüri üyeliği’ne seçilmiştir. Halen Bilgi Üniversitesi’nde proje stüdyosu yürütücülüğü de yapıyor.

tulin_TeCe jpg-3607_cropped_web

CEM İLHAN

1966’da Diyarbakır’da doğdu. 1987’de İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 1989 yılında Londra Architectural Association School of Architecture’da Housing & Urbanism bölümünde yüksek lisans yaptı. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde ikinci yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yapı Bölümü’nde doktora eğitimini tamamladı.

1992 yılında kendi bürosunu kurdu. 1994 yılında Tülin Hadi ile ortak çalışmaya başladı.  2006 yılında Genç Mimar Ödülü’nü aldı. Ulusal ve uluslararası mimari proje yarışmalarında ödüller aldı, yarışma jüri üyeliklerinde bulundu. Tülin Hadi ile birlikte tasarlamış olduğu ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlük, BİM ve Kütüphane Binaları (2006) ve Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Kültür ve Yaşam Merkezi (2012) yapıları ile Ulusal Mimarlık Yapı Dalı ödüllerini aldı. Ofis çalışmalarına paralel olarak Bilgi Üniversitesi, İTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitelerinde mimari tasarım stüdyosu yürütücülüğü ve jüri çalışmalarını da sürdürüyor.

cem_032A1556_cropped_web

EKİP

shadi_bw

Sevinç Hadi, Mimar (Onursal Ortak)

sezin_web

Sezin Beldağ, Mimar

HANDE_WEB

Hande Sermet, Mimar

Su Kapkın

Su Kapkın, Mimar

saruhan_web

Saruhan Oflaz, Mimar

imre_web

İmre Hadi, İç Mimar