Miskolcs Döküm Fabrikası / Miskolcs Die Cast Factory

ÜRETİM

Tarih / Date: 2019

Yer / Location: Miskolcs, Macaristan (Hungary)

Mimari Tasarım Ekibi: Tülin Hadi, Cem İlhan, Sezin Beldağ, Su Kapkın, Melis Dağ, Dobos Botond / Intramuros  (Local Office)

Macaristan’ın Miskolc şehrinde konumlanan fabrika kompleksi etaplar halinde inşa edilecek alümünyum döküm plantlarını, lojistik destek mekanlarını ve firmanın yönetim ofislerini içermektedir. İlk etapta 11.000 m2 lik kapalı alanı inşa edilecek üretim tesislerinin orta vadede yaklaşık 50.000 m2 lik bir kapalı alana ulaşacağı öngörülmektedir. Üretimhane ve lojistik operasyonlar tek bir çatı altında toplanmıştır. Yönetim ofisleri ise ana ulaşım güzergahına cephe verecek şekilde konumlanmakta ve ön planda yer almaktadır. Böylelikle üretim ve yönetim işlevleri  kendilerini ifade edecek şekilde mimari dil olarak da ayrışmaktadır.

Located in Miskolc, Hungary, the factory complex includes aluminum casting plants to be built in phases. These are logistic support facilities, die casting plants and the company’s management offices. In the first stage, it is predicted that the production facilities, which will have an indoor area of ​​11.000 m2, will reach a total closed area of ​​approximately 50.000 m2 in the long term. Production facilities and logistics operations are gathered under one roof. The management offices are located in the foreground to give facade to the main transportation route. In this way, the production and management functions are differentiated as an architectural language in such a way to express their functions.

Share Tweet Pin it