Camden Lock Market

KENTSEL TASARIM

Londra’nın kuzeyinde yer alan ve geniş bir alana yayılan bir semt pazarının bulunduğu bölge, bugün iç sokaklara yayılmış, hemen hemen her şeyin bulunabileceği devasa bir açık hava alışveriş mekanı haline gelmiştir. Projenin odaklandığı mekan, projenin gerçekleştirildiği 90′l yıllarda endüstri sonrası durgunluk dönemini yaşıyordu.

Tasarımın problem alanı olarak seçtiği nokta, yayaların ana ulaşım aksı olan Camden Street ile bir zamanlar Londra’ya mal akışını sağlayan kanallardan birinin kesiminde yer alır. Proje, kentin hafızasına dolaylı göndermeler yaparak süreklilik meselesini çok katmanlı bir alana taşır. Birbirine eklemlenen yapılar, mevcut kentsel doku ile organik bir ilişki içine girer. Bunu, malzeme kullanımı, mevcut ölçeğin devam ettirilmesi, süreklilik kazandırılan yaya promenadları ve ona eklemlenen yan mekanlar ile gerçekleştirir. Mevcut yapılarla bütünlenen yeni yapılar (kanal müzesi, seyir kulesi vb.) bölgenin potansiyelini daha da canlandırarak yeni yaşantı senaryolarının önünü açar.

————————————————————————————————

Camden Lock Market

The extensive market in a North London borough has now spread into neighbouring streets and became a giant, open-air shopping area where almost anything can be found. The focal point of the project was experiencing a period of post-industrial stagnation of 90′s. The point selected as the design problem area was the

intersection of Camden Street, the main transportation axis of pedestrians, and one of the canals that once enabled the transportation of goods to London. The project carries the matter of sustainability to a multi-layered zone by making references to the

memory of the city. Structures that can be added to each other form an organic relationship with the existing fabric of the city. This is achieved through the use of materials, keeping the existing scale, maintaining the sustainability of pedestrian promenades and attaching additional spaces. New structures such as the canal museum, observation tower, integrated with the existing ones, vitalize the potential of the area by making possible new scenarios of daily life.

 

Share Tweet Pin it