Siemens PTD (Power Transmission & Distribution) Fabrikası

ÜRETİM

Tasarım Ekibi: Cem İlhan

Proje Mimarları: Aycan Aksakaloğlu, Şefika Güner

İşveren: Siemens Türkiye

Yer: Kartal

Hizmet Kapsamı: Mimari Tasarım

İnşaat Alanı:1.100 m2

Proje Tarihi:2006

Yapım Tarihi:2006

Bina, Siemens Kartal Kampusu içindeki yoğun yapılaşma örüntüsünün bir parçası olarak tasarlanmıştır. Lineer ve tek açıklıklı bir çelik strüktürden oluşan blok zeminde üretim üst katta açık ofislerden oluşur.

Alandaki mevcut yapıların rasyonel ve beyaz imgesini devam ettirir. 1100 m2 lik kapalı alana sahip yapı 6 hafta gibi kısa bir sürede inşa edilmiştir.

The building has been proposed as a part of a dense building fabric in Siemens Kartal Campus. It is a simple, 100 m long linear steel costruction block. The internal organization of its spaces is also very clear: on the ground level lie the production plant with the the open office spaces right at the top.

The block repeats the overall image of Siemens: euclidean white cubic blocks rationally positioned in the site. The 1000 m2 PTD building annex has been constructed in 6 weeks.

Share Tweet Pin it