TÇMB Yapı Meslek Lisesi

EĞİTİM

Arkitera İşveren Teşvik Ödülü 2012

İşveren: Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği

Tasarım: Cem İlhan, Bünyamin Derman (DB Mimarlık)

Tarih: 2007-2009

İnşaat Alanı: 15.000 m2

Proje Ekibi: Dicle Hökenek, Oknur Çalışkan,  Arzu Çetingöz Büyükbayramoğlu, Meltem Öztürk, Yiğit Öztürk, Ozan Özdilek, Türkan Kahveci, Hakan Ceritoğlu

Tasarlanan lise kompleksi Milli Eğitim Bakanlığı’nın bugüne dek süregelen eğitim binası formatının tamamen dışına çıkmaktadır. İlk algılamada kompakt bir tekil yapı imgesine sahip olan lise aslında son derece girift ve zengin bir mekansal kurguya sahiptir. Bunun keşfedilebilmesi ancak yapının içindeki yaşantının deneyimlenmesi ile mümkün olacaktır. Bu mekansal kurgu önceden verilmiş bir karar olmanın ötesinde, yapının ait olduğu topografya ve mimari programın içeriğinden türer.

Barındırdığı işlevlerin çeşitliliği bu yapının neredeyse bir kültür merkezi olarak da yorumlanabilmesini sağlar. Lise kompleksi temel ihtiyaç programını oluşturan derslik ve yönetim hacimlerinin yanında 400 kişilik konferans salonu, sergi holü, fuaye, atölyeler, laboratuarlar ve kütüphane hacimleriyle birlikte zengin bir eğitim atmosferini barındırır. Tasarımın ana fikri bir “ yaşam omurgası “ teması üzerine kuruludur. Tüm okul yaşantısı ve okul programını oluşturan yapılar, bu omurga ve açık alanlarla ilişkilidir. Yapı içindeki yaşam alanlarını bir uçtan diğer uca bağlayan bu yaya promenadı bir toplanma-buluşma-gezinti mekanı olarak tasarlanmıştır.

Oluşturulan iç avlular, okulun içinde konumlandığı çevre içinde kışın hakim rüzgara, yazın da sert güneş ışınlarına karşı koruyucu ve konforlu bir yaşam ortamı yaratılmasına katkıda bulunur. Böylece pasif güneş kontrolü ilkelerine sadık kalınarak doğal hava ile mikroklimatize edilmiş iç ve dış mekanlar yaratılır.

————————————————————————————————————————————

TÇMB Vocational High School for Construction

The proposed high school complex represents a completely different architectural approach from conventional ministry high school formats. The first impression of the complex is a compact mass. But the interior of the building has an interplay of varying planes, turning the interior into a maze. The design takes the advantage of the tophography which allows the creation of spaces on different levels. The end product is not an a priori decision. On the contrary, it is the result of the rich programme of the building and the topography of the site. 

 The rich combination of the functions makes it possible to interpret the programme of the building almost as a culture centre. Hence, the design transcends the possibilities of an ordinary educational building and arrives at a rather unconventional high school complex.

The core idea of the design is to create a promenade crossing through the blocks. The whole life of the school have direct contact with this space, either visually or physically. This promenade acts as a gathering-meeting-stolling space fort the students. The interior courtyards operate as thermal comfort devices, controlling the prevailing wind during the harsh winter days, and preventing direct sunlight during summer. Thus, microclimatized interior and exterior spaces are created according to the long approved principles of traditional architecture with a very low budget.

 

Share Tweet Pin it