Trakya Üniversitesi Ayşekadın Kampüsü Öğrenci Merkezi

EĞİTİM

İşveren: Trakya Üniversitesi

Tarih: 2016

Yer: Edirne

Tasarım Ekibi: Cem İlhan, Tülin Hadi, Saruhan Oflaz, Su Kapkın, Utku Bilgili

 

 

 

 

 

Öğrenci merkezlerinin üniversite kampüslerinde önemli bir rolleri var: akademik eğitim ve öğrenim faaliyetlerinin geçtiği mekanlardan farklı bir ruha sahipler. Bu yapılar üniversite ortamında bir soluk alma, mola verme ve bir araya gelmenin en yoğun yaşandığı ortak alanlar. Ayşekadın Kampüsü Öğrenci Merkezi de bir buluşma, bilgilenme ve dinlenme ortamının odağı olarak ele alındı.

Yapının konumlandığı alanın tüm kampüsteki yaya hareketlerinin kesişiminde yer alması önemli bir potansiyel olarak değerlendirildi. Bu kesişme rotaları yapının alışıldık, tek kapısı olan bir konvansiyonel bina değil, tam aksine farklı noktalardan içine dahil olunabilen parçalı bir yapıya dönüşmesinin önünü açtı. İhtiyaç programı birbirinden keskin sınırlarla ayrılmış kompartmanlar olarak değil, sınırları geçirgen, şeffaf, birbiri içine akan esnek mekanların oluşturduğu bir bütün olarak yorumlandı. Bu yorum merkezin mimari diline de doğrudan yansıtıldı. Öğrenci merkezini kullanan öğrencilerin duvarların arasında izole olmamaları için, bulundukları herhangi bir noktadan tüm mekanları algılayabilecek şekilde şeffaf bir mekan kurgusuna gidildi. Yapının her noktasına doğal gün ışığının ulaşabilmesi sağlandı. Alanın kuzeyindeki arazi açık toplantı, spor ve gezinti parkularından oluşan bir park olarak düzenlendi. Merkezin doğusunda, ileride gereksinim duyulabilecek bir yapının inşa edilmesi halinde bunun öğrenci merkezinin yaşantısını etkilemeyecek şekilde olması dikkate alındı. Yapının +93.00 kotundaki doğu kapısı bu yöndeki gelişme olanakları düşünülerek planlandı.

Share Tweet Pin it