Urfa Sırrın Eğitim Kampusu

EĞİTİM

Davetli Ulusal Yarışma 1. lik Ödülü

İşveren: Milli Eğitim Bakanlığı

Yer: Urfa

İnşaat Alanı: 120.000 m2

Proje Grubu: Tülin Hadi, Cem İlhan, Sedef Zorbozan, Sezin Beldağ, Aydoğan Özsoy

İlk defa uygulanacak olan eğitim kampusu modeli, mimari açıdan birçok fırsatı da beraberinde getirmekte, lise çağındaki genç neslin uzun bir dönem boyunca eğitim yıllarını geçirecekleri zengin bir mekansal düzenlemeyi hedeflemekte. Şanlıurfa Sırrın Eğitim Kampüsü’nün yer aldığı alan halen kırsal karakterini koruyan kentin gelişmekte olan doğu yönünde bulunmaktadır. Yakın bir gelecekte imara açılmış arsalarla birlikte çevrenin kentsel bir nitelik kazanacağı görülmektedir. Eğitim kampüsü için ayrılan arsa, öngörülen ihtiyaç programı ile ele alındığında oldukça yoğun bir yerleşimi barındıracaktır. 10.000 öğrencinin eğitim ve diğer çeşitli faaliyetlerini 120.000 m2 lik bir alanda karşılaması beklenmektedir. Planlanan kampus öğrencilerin okul yaşamını, çeşitlenmiş eğitsel ve sosyal alanlarda sürdürebilmesini, sadece okurken değil mezun olduktan sonra da kullanmak isteyecekleri bir yaşam çevresi oluşturmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, bu yaşam çevresinin öğrenciler gibi, Şanlıurfa halkının da meraklarını geliştirmesine, zenginleşmesine olanak sağlayacağı düşünülmektedir.

Daha fazla bilgi için:

http://www.arkitera.com/proje/1899/1-odul-sanliurfa-merkez-egitim-kampusu-proje-yarismasi

Share Tweet Pin it