Vehbi Koç Vakfı Kültür ve Yaşam Merkezi

KÜLTÜR

Arkitera 2011 İşveren Ödülü
Mimarlar Odası 2012 Yapı Dalı Ödülü 

İşveren: FORD Otosan

Yer: Gölcük, Kocaeli

Alan: 4.500 m2

Tasarım: Tülin Hadi, Cem İlhan

Proje Ekibi: Keriman Afyonlu, Aydoğan Özsoy

2012 yılında Mimarlar Odası Ulusal Mimarlık Sergisi Yapı Dalı Ödülü’nü  alan Vehbi Koç Vakfı Kültür ve Sanat Merkezi, endüstriyel üretimin karakterize ettiği bir yapılaşma çevresi içinde yer alır. İlk başta tamamen Ford Otosan üretim tesislerine hizmet etmesi planlanan yapılar, daha sonra bir sosyal misyon projesine dönüşerek Vehbi Koç Vakfı’na devredilmiş, böylece tesisler Gölcük halkının da faydalanabileceği bir adres haline gelmiştir.

Yapıların yer aldığı arsada yoğun yeşil bir ağaçlık şerit, alanı tesislerden ayırıp, kendi içine dönük doğal bir ortam yaratır. Arsanın bu kendine özgü karakteri nedeniyle spor ve kültür aktivitelerinin yer alacağı yeni yaşam merkezini oluşturan yapılar, ayrık kitleler halinde arsanın karakteristiği olan koruluk içinde adeta erirler. Yol yönüne bakan cepheler sağırlaşarak içe dönük sakin bir ortam yaratılmasını sağlar. Buna karşın yaşam alanları ağaçlık alanı görecek şekilde konumlanır, manzara yönü cepheleri azami düzeyde şeffaflaşır. Kompleks bütünündeki tüm mekanlar doğal peyzajla görsel ilişki kurar. Kompleks bütününde tamamen yayalaştırılmış güzergahlar, koşu ve gezinti parkurları yer alır. Kültür tesisleri aralarında açık ve yarı açık gölgeli alanlar oluştururlar. Kafeterya kitlesi tüm doğal yaşama ve körfeze panoramik bir şekilde yönlenirken, spor tesisleri arsanın kuzeydoğusunda konumlanır. Kapalı spor salonu bir yandan avluyu sınırlarken kuzeydeki ağaçlık alana doğru şeffaflaşarak onunla bütünleşir. Açık spor alanları bu kitlenin devamında yer alır. Koşu ve yürüme parkurları arsanın bitimindeki yoğun korulukla sonlanır. Tüm yapıların merkezinde yer alan seyir kulesi alana yaklaşılırken dikkat çeken ve kompleksi vurgulayan bir odak elemanı haline gelir. Yapıyı, başta cephenin kimliği haline gelen pres tuğla olmak üzere ahşap ve bakır gibi tamamen doğal malzemeler karakterize eder.

 

Share Tweet Pin it