Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi

  • Proje Tarihi: 2016
  • Yer: Eskişehir
  • İşveren: Anadolu Üniversitesi
  • Proje Ekibi: Sezin Beldağ, Fabio Ribeiro, Utku Bilgili, İmre Hadi, Tülin Hadi, Cem İlhan

Anadolu Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü’nde planlanan yeni kongre ve kültür merkezi kompleksi sadece üniversite bünyesinde hizmet verecek bir yapı olarak düşünülmemiştir. Yeni kongre merkezi ve içerdiği program hem Eskişehir kentine hizmet verecek hem de yakın çevrede ihtiyaç duyulan etkinliklere ev sahipliği yapacaktır. Bu nedenle yapılar özel kullanımların gerektirdiği mekansal ve donatısal özelliklere göre tasarlanmıştır. Ana program 1200 kişilik kongre salonu, 800 kişilik tiyatro salonu ve 250 kişilik oditoryumdan oluşmaktadır. Kampüsün ana girişine yakın bir noktada konumlanan kongre-kültür merkezi zemin altında birbirine bağlanan ancak zemin üstünde ayrı kitlelere dönüşen bir mimari kurguya sahiptir. Böylece 31.000 m2lik program tek bir büyük blokta toplanmamış, parçalanarak insan ölçeğine daha yakın, ara mekanlar oluşturan yapılara dönüştürülmüştür. Zemin su seviyesinin yüzeye çok yakın olmasından dolayı kitleleri birbirine bağlayan giriş platosu zemin kotundan 2.50 m yukarı alınmıştır.

Eskişehir’in mimari kültüründe önemli bir yeri olan tuğla kampüs bütününde kullanılan bir malzemedir. Yeni önerilen yapılarda da bu süreklilik farklı bir yorum ile devam ettirilmiştir. Cepheler pres tuğlanın verdiği renk ve doku olanaklarını kullanacak şekilde ele alınmıştır. Duvarlar, projeye özgü bir mekanik kaplama sistemi geliştirilmiş, doğal ışığın kontrollü bir şekilde süzülerek içeri alındığı elemanlara dönüşmüştür.