Atina Olimpiyatları İçin Geçici Strüktürler

  • Proje Tarihi: 2004
  • Yer: Atina/Yunanistan
  • İşveren: Yunanistan Kültür Bakanlığı
  • Proje Ekibi: Tülin Hadi, Cem İlhan

2004 Atina Olimiyatları İçin Geçici Strüktürler Atina 2004 Olimpiyat etkinlikleri kapsamında açılan uluslararası yarışma için tasarlanan strüktürler kent, geçicilik ve mobilite gibi kavramların sorgulanması açısından eşsiz bir fırsat sunmuştur. Tasarlanan strüktürler kentin alışıldık problem mekanlarından uzaklaşarak su ve karanın birleştiği kıyıya odaklanır. Bunun nedeni problem alanı olarak verilen kentlerin herbirinin, limanları ile varolan şehirler olmalarıdır. Tümünün kimliğini deniz tanımlar. Bu şehirler tarihleri boyunca su ile bütünleşmiş yerlerdir. Tasarım, Yunan uygarlığının bir su kültürü olmasından hareket ederek denizle karanın ara kesitinde kalan ‘eşik mekanlar’ üzerine bir öneri getirmektedir. İlk bakışta konvansiyonel bir işlevi yokmuş gibi gözüken yüzer strüktürler, verili bir program olmadan da mimari kurgulamanın mümkün olduğunu gösterir. Proje, birbirleri ile eklemlenerek çeşitli kullanım olanakları sunan mobil kullanım platformları ile kıyıdaki yaşantının suya yayılarak zenginleşmesine olanak verir. Olimpiyat etkinlikleri sırasında gereksinim duyulacak çok işlevli buluşma ve esnek kullanım mekanları üretirler.