Aydem Ofis ve Kültür Merkezi

  • Proje Tarihi: 2015
  • Yer:
  • Proje Ekibi:

Denizli’de inşa edilmesi tasarlanan ofis kompleksi, salt bir ofis binası olmanın ötesine geçen bir yönetim yapısı olarak tasarlandı. Kurumun asal hizmet işlevlerinin yanı sıra banka şubesi, müşteri ilişkileri birimi ve çağrı merkezini barındırıyor. Ancak daha da önemlisi bunların yanında tamamen kamusal kullanıma açık mekanları da üretiyor.

Zemin kat ve 1. bodrum katlara yayılan kamusal kullanımlar tüm kompleksi boylu boyunca kateden ve süreklilik arzeden bir iç sokak ile bağlanıyor. Yapı düz bir arsada konumlanmış olmasına karşın yarattığı büyük bir iç avlu ve alt kotta tasarlanan, halka açık konferans salonu, geçici sergi, kafe gibi mekanların yer aldığı çökük avlu ile kendi topografyasını ve zengin iç dünyasını kurguluyor.