Camden Lock Market

  • Proje Tarihi: 1987
  • Yer: Londra/İngiltere
  • Proje Ekibi: Cem İlhan

Londra’nın kuzeyinde yer alan ve geniş bir alana yayılan bir semt pazarının bulunduğu bölge, bugün iç sokaklara yayılmış, hemen hemen her şeyin bulunabileceği devasa bir açık hava alışveriş mekanı haline gelmiştir. Projenin odaklandığı mekan, projenin gerçekleştirildiği 90′l yıllarda endüstri sonrası durgunluk dönemini yaşıyordu.

Tasarımın problem alanı olarak seçtiği nokta, yayaların ana ulaşım aksı olan Camden Street ile bir zamanlar Londra’ya mal akışını sağlayan kanallardan birinin kesiminde yer alır. Proje, kentin hafızasına dolaylı göndermeler yaparak süreklilik meselesini çok katmanlı bir alana taşır. Birbirine eklemlenen yapılar, mevcut kentsel doku ile organik bir ilişki içine girer. Bunu, malzeme kullanımı, mevcut ölçeğin devam ettirilmesi, süreklilik kazandırılan yaya promenadları ve ona eklemlenen yan mekanlar ile gerçekleştirir. Mevcut yapılarla bütünlenen yeni yapılar (kanal müzesi, seyir kulesi vb.) bölgenin potansiyelini daha da canlandırarak yeni yaşantı senaryolarının önünü açar.