Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

  • Proje Tarihi: 2020
  • Yer: Erenköy / İstanbul
  • İşveren: Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Proje Ekibi: Cem İlhan, Tülin Hadi, Can Kubin , Melis Dağ , Sezin Beldağ, Su Kapkın, Hande Sermet

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları yerleşkesinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasında en belirleyici faktör alandaki grup ağaçların hiç zarar görmemesidir. Talep edilen yapılaşmayı oldukça zorlaştıran mevcut yeşil dokunun yoğun ihtiyaç programına rağmen korunması gerekmektedir. Bu koşullarda en rasyonel çözüm mevcut yapılaşmış yerlerde yeniden yapılaşmak olmuştur.

Yeni yerleşke olabildiğince alçak, 2-4 kat arasında değişken gabarili kitlelerden oluşmaktadır. Genel atmosferin koruluk içine dağılmış, adeta küçük bir köy imgesini çağrıştıran, hastaların burada tedavi görecekleri süre içinde kendilerini yabancı hissetmeyecekleri bir yer hissini vermesi arzulanmıştır. Gene bu çerçevede yerleşkeye ait hafızanın korunması ve mevcut 4 adet tarihi kagir binanın yeniden işlevlendirilerek değerlendirilmesi tercih edilmiştir. Mevcut ahşap yapılar da yeniden işlevlendirilerek kullanıma sokulmuştur. Tescilli ahşap köşkün bir Ruh ve Sinir Hastalıları Müzesi olarak kamuya ve kullanıma açılması önerilmiştir. Küçük ahşap yapının ise kreşe dahil edilerek çocukların erişimine açık bir Masal Evi olarak kullanılması önerilmiştir.