Fethiye Çarşısı

  • Proje Tarihi: 1992
  • Yer: Fethiye/Muğla
  • İşveren: Fethiye Belediyesi
  • Proje Ekibi: Cem İlhan, Özkan Sunar
  • Ödül: 1. lik Ödülü

Fethiye çarşı tesisleri kentte halen varolan ve işleyen kullanım alanlarının otantik karakterini bozmamaya özen gösteren bir yaklaşımı sergiler.

Proje, kentin varolan çarşı ve pazar mekanlarındaki kullanımlara yenilerini katarak arsanın merkezi konumu pekiştirir. Dükkan grupları hem iç hem de yapı adasının çeperine yayılır. Çarşı kompleksinin omurgasını oluşturan ve yarı açık örtü elemanları ile iklimlendirilen iç sokağa farklı noktalardan girilir. Sokak ve üst kotlarda yer alan zengin işlevler çarşının gündelik yaşantısına kontrollü bir hareketlilik getirir.

1992 yılında belediyenin açtığı ulusal mimari proje yarışmasında 1. lik ödülü kazanan tasarım, gerek iklimi gözeten kurgusu gerekse önerdiği mekanlarda 24 saat yaşayacak karma işlevler düzenleyerek sürdürülebilir bir mimari öneri getirmiştir.