Göztepe Yaya Üst Geçidi

  • Proje Tarihi: 2014
  • Yer: Göztepe/İstanbul
  • İşveren: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  • Proje Ekibi: Cem İlhan, Tülin Hadi, Aydoğan Özsoy, Şefika Güner, Türkan Kahveci, Keriman Afyonlu
  • Ödül: 1. lik Ödülü

Göztepe arsasında kurgulanan geçit konsepti şeffaflık ve ışık üzerine kuruldu. Çok işlevli mesnetler üzerine oturan narin köprü elemanları (sandık kesitli çelik kirişler) bir bütün oluşturacak şekilde tasarlandılar. Yeni yaya geçitleri D-100 karayolunun her iki tarafında da çekim noktası yaratan çok işlevli prizma mesnetlerle varoldular. Yarı şeffaf prizma strüktürler iki tarafta da birer çekim noktası yaratan röper noktalarına dönüştüler. Prizma strüktürler tasarlanan boyutları ile birer referans noktası oluşturdular. D-100 gibi çok geniş ve işlek bir güzergah üzerinde adeta bir eşik haline gelen Göztepe Kavşağının habercileri haline geldiler. Çok işlevli mesnetlere dönüşen prizmalar, düşey sirkülasyon, büfe, Akbil dolum / ATM üniteleri, Halkekmek noktası gibi kullanımları barındıran çekim noktaları haline geldiler.

Strüktürlerin gündüz ve gece algılaması da tasarlanan aydınlatma sisteminden dolayı değişkenlik göstermekte. Yeni strüktürler, LED teknolojisinin olanakları sayesinde, sürekli değişken, dinamik bir kentsel referans olmakta, Göztepe Kavşağının simgeleri haline gelmekteler.

———————–

Tasarım alanında yaya köprülerinin mesnet elemanları üzerine yoğunlaşıldı. Bunlar birden çok işlev yüklenmiş modüler elemanlar olarak ele alındı. Bu işlev 3 ana grupta toplandı;

Mesnet
Düşey sirkülasyon (engelli asansörü, yürüyen merdiven)
Servis ünitesi (kiralık ATM birimleri)
Mesnetler düşey sirkülasyon elemanlarının toplandığı, özellikle de engellilere ve yaşlılara dönük birer eleman olarak düşünüldüler. Bölgede; kamu yapıları, hastane ve tarım alanları yer almaktadır. Tarım alanlarının bitiminde orta yoğunlukta konut alanları (Örnek Mahallesi) başlamaktadır ve bölgedeki kullanıcı profili de çoğunlukla bu alanda yaşayan, ücretli çalışan kesimden oluşmaktadır. Bölgedeki yaya trafiğinin büyük bir bölümü de hastane kullanıcılarıdır.

Yer altı metro hattının kullanıma açılması ile bölgedeki yaya yoğunluğu artacak ancak önerilen yaya üst geçidi artacak nüfusu karşılayabilecek ve artan kapasite için yeterli şekilde tasarlanmıştır. Mevcut yaya üst geçidinin hastane ayağındaki otobüs durakları yeni yan yol projesi kapsamında değerlendirilecektir. Yaya araç kesişiminin sıkça olduğu ve kazalara sebebiyet verdiği gerekçesi ile hastanenin D—100 karayolu ile doğrudan bağlantısı kesilmiş, erişim yan yoldan sağlanmıştır. Yolun diğer tarafında, Örnek Mahallesi’nden D-100 karayolu katılımında küçük bir meydan düzenlemesi önerisi getirilmiştir.

Geçidin ve otobüs duraklarının konumlandırıldığı alan kuzeyde Örnek Mahallesi, güneyde Medikal Park hastane binası ile D-100 karayolu arasında kalan ve ulaşım projesi paftasında gösterilen yer olarak belirginleşmektedir. Bu noktalardaki yoğunluğun ileride artarak süreceği söylenebilir. Dolayısı ile durak kapasitesinin isteğe bağlı olarak artma imkanı vardır.

Strüktürel Elemanlar

Yatay yürüyüş elemanları sactan üretimiş tüp kesitli prefabrike kirişler olarak tasarlandılar. Mobil vinçle tek parça olarak yerine yerleştirilecek şekilde geliştirildiler. Geçilen açıklıklar maksimum 20 m olduğundan bu kirişlerin atölye ortamında tek parçadan üretilmiş elemanlar olarak bitirilip yerinde mesnetlere oturtulması mümkün hale geldi. Böylece yerinde birleşim işlemi, iskele kurulması vb. ek işçiliklerin önüne geçildi, çok hızlı bir montaj süresine ulaşıldı.