İstanbul Deniz Müzesi

  • Proje Tarihi: 2005
  • Yer: Beşiktaş/İstanbul
  • İşveren: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
  • Proje Ekibi: Cem İlhan, Tülin Hadi, Arcan Aksakaloğlu, Şefika Güner
  • Ödül: 2. lik Ödülü

Müzenin Konumlandığı alan kıyı ve kentin buluştuğu önemli bir kamusal alanda yer almaktadır. Tasarlanan yapı, sırtını mevcut binalara vermekte, meydan yönünden gelen yaya aksına ve deniz yönüne açılmaktadır. Meydanın sürekliliğinin müze açık alanlarında da devam etmesi amaçlanmıştır. Barbaros Hayrettin Paşa heykeli ve türbenin belirlediği aks kuvvetlendirilerek müze ana giriş kapısını tarif edecek şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Arsayı bölen tonoz önemli bir kriterdir. Bu nedenle yapılar tonozun üzerine hiçbir yük gelmeyecek şekilde konumlandırılmıştır. Müze programı çok net bir şekilde ikiye bölünmüştür. Giriş, kafeterya, çok amaçlı salon ve sergi salonları bir arada ilk kitleyi oluştururlar. Geride kalan kitle ise sergi salonlarının yer aldığı binadır. Bu yapıya tonozu aşan şeffaf bir geçitle ulaşılır. Çelik konstrüksiyonlu bu geçitten avlu ve deniz algılanarak ana sergi mekanına ulaşılır.

Su ögesi tasarımın temel elemanlarından biridir. Bu nedenle tonoz aksının tarif ettiği aks boyunca -tonoza müdahale etmeyen- 40 cm derinliğinde bir reflektif havuz kurgulanmıştır. Müze yaşantısı bu su elemanı etrafında gelişecektir. Yapı adeta su üzerinde yüzen bir kitle olarak yorumlanmıştır. Müze açık sergi alanlarında bu su elemanından aktif olarak faydalanılmaktadır. (yüzer strüktürler, hareketli gemi modelleri vb.)

Ziyaretçinin sergi ziyaretine normal bir hızda başlayıp sona doğru hızlandığı bilinmektedir. Bu nedenle insan dikkatinin azaldığı göz önüne alınmış, salonlar temalara ve dönemlere göre düzenlenebilecek bir organizasyon anlayışı ile çözülmüştür. Müze yönetimi kayıkların konumunu uzun vadede değiştirebilecek ve farklı düzenlemelere gidebilecektir. Müzenin giriş ve çıkışı kesintisiz bir aks üzerinde, eski müze binasını da içerecek şekilde kurgulanmıştır.