İstanbul Kongre Vadisi

  • Proje Tarihi: 2000
  • Yer:
  • Proje Ekibi:

Önerilen proje çok geniş bir alana yayılan Kongre etkinliklerinin omurgasını oluşturacak yaşayan bir promenad fikri üzerine kurulmuştur. Özellikle trafiğe kapatılan bulvar İstanbul’un her semtinde görmeye alışık olduğumuz semt pazarlarının karakteriyle büyük benzerlikler gösterecektir. “Mimarlıkların Pazarı” metaforu da bu fikri destekler niteliktedir. Tasarım aynen bir pazarın kurulması mantığı ile gelişir: Taşınabilir Jenerik Modüllerin Kongre Alanı bütününde yeniden kurulması ve değişip dönüşerek tekrar etmesi. Pazar Alanı birbirini izleyen üç ana mekansal öge ile tanımlanır:

Giriş noktalarını ve Pazar alanına yönenmeyi sağlayan elemanlar – Merak Totemleri ve Prekast Tabletler

Hareketli Dönüşebilir Modüller

Toplanma, Buluşma Alanı – Forum Pazar Alanına giriş ve yaklaşımlar ‘merak totemi’ olarak tasarlanan ahşap silindirik kule elemanlarla tanımlanır. İçinde 3’lü video grupları, broşür nişleri ve aydınlatma düzenlerini barındıran bu elemanlar kentlinin kongre etkinliği ile ilk temas edeceği birimlerdir aynı zamanda. Alana yönlenme, prekast Kongre Tabletlerinin yön belirleyecek şekilde sokak ve caddelerde tekrar etmesi fikrine dayanır. Tabletler etkinlik sonrasında kongreyi hatırlatan bir kent mobilyası olarak Maçka parkında çocukların kullanacağı yapay bir topografya yaratacak şekilde yeniden kurulacaktır. Hareketli Modüller: Amaç UIA Kongre Vadisi’nde gerçekleşecek üç ana etkinliğe de kendini uydurabilen, bu etkinliklere elverişli mekanlar yaratabilen kentsel bir doku oluşturmaktır. Burada da semt pazarının en küçük birimi olan satış tezgah ünitelerine atıfta bulunan jenerik bir birim çoğalarak, dönüşerek, eklenerek tekrar eder, pazarın morfolojisini kurar, kimi zaman gevşek, kimi zaman yoğun bir doku oluşturur. Sürekli gölgeli yürüyüş alanları sağlar. Tüm birimler yükseltilmiş ahşap bir zeminin bağlayıcılığı ile Forum yönünde uzanırlar. Gerekli tesisat (data, projeksiyon hattı, hoparlör, elektrik, aydınlatma kabloları vb.) bu geçici döşeme altında ve modüllerin cıdarı içinde çözülmektedir. Modüller güneş ve yağmur gibi dış hava şartlarına karşı korunum sağlamanın yanında, tamamen kapanarak güvenlik koşullarını da sağlar. Forum Alanı yerleşimin kurgusunu tamamlar. Tüm yaklaşım akslarının kesişiminde yer alan Lütfü Kırdar binası önündeki plato aynı zamanda geniş panoramik konumuyla bir Kent Locası olma özelliği de taşır. Burada amaç Forum Alanının elverişsizliklerinin yükseltilmiş geçici bir ahşap döşeme ile giderilmesidir. Yaratılan kot farklılıkları ve kademelenmeler farklı toplanma köşeleri ve açıkta oturma alanları yaratacaktır. Döşeme altında tüm teknik altyapı (elektrik, aydınlatma hatları kabloları vb.) mevcut çevreye müdahale etmeden kurulabilecektir. Düşey elemanların rijitliklerini sağlayacak tüm bağlantılar döşeme altındaki metal ızgara konstrüksiyon ile sağlanacaktır. Sonuç olarak tüm kurgunun genel karakteri içinde mimarlığın güncel temaları da bir anlamda temsil edilecektir: esneklik, sürdürülebilirlik ve taşınabilirlik …