İzmit Kuşaklararası Yaşam Merkezi (İKYM)

  • Proje Tarihi: 2021
  • Yer: İzmit / Kocaeli
  • İşveren: İzmit Belediyesi
  • Proje Ekibi: Tülin Hadi, Cem İlhan, Su Kapkın, Ayşegül Ersin, Sezin Beldağ

İzmit’in yeni gelişen yerleşimlerinden Gündoğdu mahallesinde yer alan İzmit Kuşaklararası Yaşam Merkezi (İKYM) kendine özgü modeli ile farklılaşmaktadır.  Söz konusu model ve modelin içeriğini oluşturacak etkinlikler burayı kullanacak paydaşların yaptığı ortak bir çalıştay ile yani katılımcı bir yöntemle belirlenmiştir. Çocuklar ve yaş alanların aynı anda kullanacağı mekanlar kuşaklararası etkileşimi teşvik eden etkinliklerin yer alacağı esnek bir plan düzenine sahiptir.

Projede her iki yaş grubu için dışarıdan katılıma açık ve farklı kurumlarla yapılacak işbirlikleri ile programlı ve serbest katılım temelinde erişim ve kapsayıcılık öne çıkarılmaktadır. İç mekanda yer alan bölüm/birimler ile, dış mekanda yer alanla bölümler “sürdürülebilirlik” teması altında birleşerek bir bütünlük/devamlılık oluşturmaktadır. İç ve dış mekanlarda oluşturulan atölyeler sürdürülebilirlikle bağlantılı kendi felsefeleri ve işleyiş şekilleri ile hayata geçecekir. Mekanlar, programlar ve eğitmenler birlikte projenin temel unsurlarıdır. İKYM Diğer modellerden farklı olarak, sadece bir grup çocuk ve bir grup yaşlıyı değil, bölgedeki tüm çocuklara, yaşlılara ( anne-babalar, gençlerin de katılımı ile) ve her yaş grubuna açık yapısı ve işleyişi ile çalıştayda da en çok vurgulanan “kapsayıcılığı” sağlamayı hedeflemektedir.

 

Tasarlanan merkezin “şemsiye” teması/konsepti “sürdürülebilirlik”tir. Merkezde yer verilen bölümler/ başlıklar ağırlıklı olarak bu tema ile doğrudan bağlantılı olabilecek şekilde belirlenmiştir. İç mekanlarda yaratıcı geri dönüşüm alanı, yap-boz-onar alanı, sürdürülebilir sanat stüdyosu, kıdemliler kulübü, yaşlıların sohbet, oyun vb. amaçlı kullanımına ayrılan alanlar ve açık mutfaktan oluşan zengin bir yaşantı kurgulanmıştır. Dış mekanlar da aynı şekilde iç mekanlarla süreklilik oluşturacak şekilde kent bahçeciliği alanları, temalı yer oyunları,  açık atölyeler, açık yemek terası, festival ve mini konser terasları yer almaktadır.

Bu yoğun program arsanın eğiminden faydalanarak topografyanın içinde adeta eritilmiştir. Böylece üst kotta bölgede eksikliği hissedilen bir mahalle parkı oluşturulabilmesi sağlamıştır. En üst kottan başlayan rampa yapıyı kuşatarak alt kotlardaki mekanlara erişimi sağlamakta ve alt kottaki sokağa kadar bağlanan sürekli bir yaya promenadı sunmaktadır.