Kayseri Cami

  • Proje Tarihi: 2010
  • Yer: Kayseri/Türkiye
  • İşveren: Kayseri Büyükşehir Belediyesi
  • Proje Ekibi: Tülin Hadi, Cem İlhan, Türkan Kahveci, Aydoğan Özsoy
  • Ödül: 1. lik Ödülü

Cami yapısının bir tasarım konusu olarak “yer” den bağımsız, “kendisi olarak” ele alınması, birtakım tercihlerin en baştan yapılmasını da zorunlu kıldı. Camiyi cami yapan unsurların yeniden yorumlanması ancak, bunun oturmuş bir plan şemasını zorlamadan yapılması temel düşünceydi. Cami gibi kesin ve keskin kuralları olan bir konuda “zamanın ruhunu” taşıyan bir yapıya ulaşmak konusunda temel yaklaşımımız iç ve dış mekanın bütünleşmesi, dönemin merkezi plan idealini yinelemekten ziyade ‘enine gelişen’ bir tipolojinin yeniden gündeme getirilmesi, İç bahçe ve mihrap duvarının şeffaflaşarak bütünleşmesi, esnek ve yalın bir plan şeması geliştirmek oldu. Büyük açıklık geçme meselesi arka plana atıldı. ‘Örtü’ konusunda biçimsel bir ön tercihten bilerek ve isteyerek uzak duruş sergilendi. İbadet anına hazırlık ve bunun gerçekleşmesini güçlendiren bir mekansal kurgu, ışığın tüm mimariyi var edecek şekilde kullanımı ve son olarak aşırıya kaçmayan bir tezyinat ile tasarımı tamamlandı.

Çatı örtüsünün tek belirleyici unsur olmasından özellikle kaçınıldı. Örtüde çeşitlenme ve strüktür olanakları sağlanması, cami örtüsünün yerel koşul ve tercihler doğrultusunda çeşitlenebilmesini sağladı. Kısacası örtünün kendisi cami kurgusunun tek başına belirleyemeyeceğine karar verildi. Bu bağlamda hangi biçim kullanılırsa kullanılsın örtüyü çift cıdarlı termal bir kabuk oluşturdu. Prefabrike modüllerden oluşan kabuk hızlı, hafif ve ekonomik çözümler sunarak, en başta değinilen zamanın ruhunun strüktüre yansıtılmasını sağladı.