Konak Stadyumu

  • Proje Tarihi: 2003
  • Yer: Konak/İzmir
  • İşveren: Konak Belediyesi
  • Proje Ekibi:

2003 yılında, İzmir’in Konak ilçesinde açılan ulusal mimari proje yarışmasında 1.lik ödülü alan tasarım, kenarda kalmış bir kent alanının yerel yönetim insiyatifi ile canlandırma girişimidir.

Konak Yeşilyurt Spor Kompleksi’nin tasarım kurgusu iklim ve topografyadan güç alır. Program stadyum, kapalı spor salonları, otopark ve açık alanlarda yer alan spor mekanları ile bunlar arasına dağıtılmış ticari satış birimlerinden oluşur. Baskın kitle olan stadyum, sırtını mevcut topoğrafyaya yaslar. İçine girilmese bile çeperlerinden üst kotlarda yer alan mahallere ulaşılabilir. Kapalı spor salonları arazinin eğiminden faydalanılarak arsa içine gömülmüştür. Sadece giriş cepheleri burada salonlar olduğunu ima eder. Salonların üst kotunda açık spor alanları ve park yer alır. Böylelikle kullanılabilir spor alanları ikiye katlanır. Alandaki yeni yapılaşmaya rağmen ferahlık hissi kaybedilmeyecek, buna karşın spor kompleksinin yakın çevresi bu kamusal alanı sonuna kadar tüketebilecektir. Kuzey platosu ağaçlık alanları ve gölgeli oturma köşeleri ile canlı bir yaşantı alanı haline gelecektir.

Bu noktada stadyumun örtü sistemi tüm kompleksin kimliği haline gelir. Burada alışılmış örtü geometrilerinin dışına çıkan bir tavırdan bahsedilebilir. Örtü ne tamamen tüm oturma alanlarını örtmekte, ne de sadece stadyum kitlesinin sınırları içerisine kalmaktadır. Tam aksine gerektiği kadar yer örtülmüştür. Bunlar, VIP ve basın mensuplarının bulunduğu bölüm ile doğrudan güneşe karşı konumlanan seyirci bölümüdür. Kısacası stadın örtüsü güneşe doğrudan bakan tribünleri ve protokol bölümünü korur. Daha sonra örtü her zaman rastlananın aksine, serbest bir kıvrımla yön değiştirir, arsayı bölen bulvarı aşarak yolun öteki tarafına geçer. Bunu yaparken de altında bir yaya promenadı yaratır. Stadın önünde yer alan meydanda gölgeli alanlar oluşturur. Böylece kompleksin önündeki açık alanlar canlı bir kamusal toplanma ve dağılma mekanına dönüşür. Stadyumun örtü sistemi, beşinci cephe oluşturmak anlamında topoğrafik bir elemana dönüşür. Kompleks, yukarıdan kuşbakışı bakıldığında, kent içinde bir röper noktası oluşturabilecek boyutta, salt bir stadyum olmanın ötesine geçen bir izdir artık.