Makine İhtisas OSB Yeşil Yaşam Merkezi

  • Proje Tarihi: 2016
  • Yer: Dilovası / Kocaeli
  • İşveren: Makine İhtisas OSB Dilovası
  • Proje Ekibi: Cem İlhan, Tülin Hadi, Özge Evirgen, Saruhan Oflaz, Su Kapkın, Sezin Beldağ, Utku Bilgili

Ekoloji odaklı bir tasarım gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesini engellemeyecek bir yaşam kurmaya odaklı olmalıdır.

OSB Yeşil Yaşam Merkezi proje alanını “yeşillendirmek” ile sınırlı bir vizyonun ötesine geçmeyi hedeflemektedir. Yeni yaşam merkezi çok etkinlikli, 7/24 alternatif zamanı değerlendirme ve kendini yeniden üretme mekanı olarak tanımlanabilir.

Projenin amacı, içinde yer alacak faaliyet ve endüstrileri birinin atığı diğerinin hammadesi olacak şekilde bir araya getirmektedir. Çevreye neredeyse hiç atık gaz salmaksızın, yani doğal ekosistemin bir benzerini kurmayı önerir.

Yeşil yaşam felsefesi temelde tasarım sürecinin tüm aşamalarında gerçek “yeşil değerleri” hayata geçirmeye çalışır. Az enerji tüketen, kendi enerjisini üreten, suyu koruyan ve yeniden kullanan, geri dönüşebilir malzeme ve sistemlere odaklı bir yaklaşım sergiler. Bunun da ötesinde yeşil yaşam merkezinin özel konumu, yani bir organize sanayi bölgesinin içinde oluşu, kendine yeten bir “organize endüstriyel üretimi” bünyesinde barındırmasını anlamlı kılacaktır. Bu üretimin yeşil değerlerin başını çeken toprak ve tarımsal faaliyet üzerinden gerçekleşmesi ayrıca anlamlıdır.

Bu bölgede tasarlanan pilot agropark alanı 4-6 yıl içinde merkezin açık alanlardaki sabit masraflarını rahatlıkla karşılayan, kendine yeten hatta belli bir gelir de getiren anlamlı bir örnek olacak şekilde tasarlanmıştır. Amaç, alan bünyesinde organik, sağlıklı ve geri dönüşümü olan bir sistem kurmaktır.

 

Tasarım Odak Alanları

Kapalı alanları tanımlayan ihtiyaç programı alan bütününde atomize edilerek tüm arazinin etkin bir şekilde kullanılması sağlanmıştır. Yapılar birbirleri ile yakın ilişkide olacak şekilde bir araya getirilmiş gruplar halinde topografyaya yerleşmiştir. Bu prensip doğrultusunda:

Konaklama ve ticaret (AVM, bankalar ve dükkanların bir bölümü) ilk odağı oluşturacak şekilde alan girişine yakın bir konumda pozisyonlanmıştır.
Yönetim ve enerji merkezini barındıran blok ve çarşı kompleksi alanın merkezinde yer alır ve ikinci odaktır.
Halkevi, kreş ve sağlık merkezinin tanımladığı yapı grubu kuzey batı bölgesinde üçüncü odak noktasını oluşturur.
Dinler merkezi arazinin merkezinde ve üst kotta, zengin bir panoramaya sahip olan tepenin eteğini çevreler ve dördüncü odak alanıdır.
Spor merkezi alanın batısında kapalı spor salonu ve açık spor alanları ile bir bütün oluşturur ve beşinci odak alan olarak sonlanır.