ODTU KKTC Kampüsü 3.Etap Yurt Kompleksi

  • Proje Tarihi: 2009
  • Yer: Güzelyurt/KKTC
  • İşveren: ODTÜ
  • Proje Ekibi: Tülin Hadi, Cem İlhan, Keriman Afyonlu, Aydoğan Özsoy, Türkan Kahveci, Şefika Güner, Proture (KKTC)
  • Ödül: 1. lik Ödülü

Yapılar kampüsün Güney Meydanı’na komşu II. Etap Yurtları’nın devamında yer almaktadır. Doğu-batı yönünde uzanan, ince uzun, dikdörtgen biçimli ve son derece eğimli bir arazi üzerinde tasarlanan yurtlar, kendisine bitişik, daha önce inşa edilmiş yurtları ve arazisinin uzantısı olan açık spor alanlarını birbirine bağlayan bir konumdadır. Programı düzenlerken kız öğrenci-erkek öğrenci ayrımını yapabilmek ve ölçeğe çözüm getirmek üzere yapı üç lineer parçaya bölünmüştür.

Birbirine paralel konumlanmış bu üç parça, hem arazi eğiminin getirdiği zorlukları ortadan kaldırmakta, hem manzaraya açılım olanakları sağlamakta, hem de daha önce sözü geçen spor alanları bağlantısında gölgeli bir iç sokak oluşturmaya imkan vermektedir. Bu iç sokak, giriş kotuna ulaşmayı sağlayan merdivenler ve teraslarla zenginleşmektedir. Olabildiğince sade tutulan cepheler, yalnızca güneyde, sert Kıbrıs güneşinin sürekli yakıcı etkisini azaltmak üzere kullanılan güneş kırıcılarla hareketlilik kazanmıştır. Yapının genel cephe malzemesi kampüs genelinde kullanılmış olan andezit kaplama taşı ve sıvadır.