Siemens Güç İletim ve Dağıtım Fabrikası

  • Proje Tarihi: 2006
  • Yer: Kartal / İstanbul
  • İşveren: SIEMENS
  • Proje Ekibi: Cem İlhan, Aycan Aksakaloğlu, Şefika Güner

Bina, Siemens Kartal Kampusu içindeki yoğun yapılaşma örüntüsünün bir parçası olarak tasarlanmıştır. Lineer ve tek açıklıklı bir çelik strüktürden oluşan blok zeminde üretim üst katta açık ofislerden oluşur.

Alandaki mevcut yapıların rasyonel ve beyaz imgesini devam ettirir. 1100 m2 lik kapalı alana sahip yapı 6 hafta gibi kısa bir sürede inşa edilmiştir.