Siemens Sosyal Merkezi

  • Proje Tarihi: 2007
  • Yer: Kartal / İstanbul
  • İşveren: SIEMENS SRE
  • Proje Ekibi:

Siemens Kartal Kampusu içinde inşa edilen yeni yapı kampuste eksikliği hissedilen bir buluşma ve sosyal merkez mekanı olarak tasarlanmıştır. Spor alanları ile kampuse ait park arasında yer alan yapı, mevcut eğimi dikkate alarak konumlanan bir doğrusal kitle halinde uzanır. Yapının kesiti dış kitlede belirgin bir şekilde vurgulanarak onun kimliği haline gelir. Zeminden başlayan döşeme yükselerek duvar haline gelir ve bir saçak olarak sonlanır. Ortaya çıkan kontur uzaktan bakıldığında bile hemen algılanabilen bir iz oluşturur.

Yapının zeminle ilişkisi, kitleyi yerden kopararak onu hafifleten geniş teraslar ile kurulur. Esnek kullanımlar sunan hareketli cephe elemanları ile iç ve dış mekan sürekliliği sağlanır. Aynı esneklik iç mekanları bölen bölücü duvar elemanları ile tüm bina bütününde devam ettirilir. 60 m boyundaki yapı orta noktasında mafsallanarak boşalır. Bu nokta oluşturulan merdiven, yapının üst teras kotundaki yaşantıya yönlenmeyi sağlar. Geniş teras düzlemi, hem yapının arkasınaki spor alanlarına, hem de uzaklardaki Marmara Denizine bakan geniş vistalara açılır.