Sinpaş Palas Çakmak Konutları

  • Proje Tarihi: 2014-2020
  • Yer: Ümraniye / İstanbul
  • İşveren: Sinpaş Yapı A.Ş
  • Proje Ekibi: Hande Sermet, Saruhan Oflaz, Özge Evirgen, Su Kapkın, Utku Bilgili, Tülin Hadi, Cem İlhan

Çakmak Mahallesi, son dönem yatırımları ile yoğun bir yapılaşmaya sahne olan ve içinde Finans Merkezi’nin de yer aldığı bölgedeki ender boş alanlardan birisidir. Yüksek emsallerin vaazettiği çok katlı blokların yanı başında tasarlanan yerleşim onlardan daha farklı bir yaşam tarzını önermek durumundadır. Bu nedenle tasarımın temel felsefesi komşu alanlardaki 40-50 katlı yüksek bloklardan ve “kapalı site”lerden daha farklı bir duruş sergilemek olmuştur. Ana yaklaşımımız aşağıdaki prensipler üzerinden bir yaşantı kurgulamaktır:

Proje, kendi içinde barındırdığı ticari kullanımları merkezinde ve en yüksek gabaride toplayarak, bölgede bir buluşma noktası oluşturmakta, bir adres olma iddiası taşımaktadır.

Yapılar kapalı bir site mantığından farklı olarak, daha geçirgen buluşma ve sosyal alanlar önermektedir.

Artık gündemde olmayan mahalle ölçeği ve ruhunu yeniden yaratmaktadır.

Kendi içinde barındırdığı ticari kullanımları merkezinde ve en yüksek gabaride toplayarak, bölgede bir buluşma noktası oluşturmakta ve bir adres olma iddiası taşımaktadır.

Yapılar 6-14 kat arasında değişen yükseklikte bloklardan oluşarak, hareketli, sürprizli ve monotonluktan uzak bir yaşam çevresi oluşturmaktadır.

Araçları yer altı otoparklarında toplayarak daha yaşanabilir, huzurlu çevreler yaratmaktadır.

Cephe dili olarak pres tuğla, doğal taş, çinko gibi doğal ve çeşitlenmiş cephe malzemeleri kullanmakta, kullanıcıların yabancılaşmayacağı bir mimari ortaya koymaktadır.

Projenin en çarpıcı fikri herkesin kolaylıkla ulaşabileceği, merkezinde oluşturduğu meydan ve alışveriş merkezidir. Burada mevcut imar yolu ile birbirinden ayrılan alanlar peyzaj tasarımı ile gerçekleştiren zemin uygulamaları ile bir bütün haline getirilmiştir. Zemin kaplamasının yaya akışı olan kısa bir hat boyunca granit parke taşa dönüştürülmesi ve iki yandaki kaldırımın kaldırılarak meydan kotuna alınması ile tek bir meydan algısı yaratılmıştır.

Projedeki yoğunluk, emsal aktarımları ile birlikte mevcut parselasyonlar için 1.87 gibi yüksek bir değere sahiptir. Bu nedenle ihtiyaç programı parsel içinde ayrı bloklara dağıtılarak daha insan ölçekli bir çevre tasarlanmıştır.  Burada blok tipleri genel olarak 4 tip ile sınırlanmıştır. Ancak daireler blok içinde çeşitlilik göstererek satış süreci için çeşitlilik içeren zengin bir menü sunmaktadır. Birbirinden farklı 12 daire tipine ulaşılmaktadır.

Sonuç olarak önerilen master plan, önerdiği ilke kararlarına sadık kalınması halinde, parsellerin farklı yatırımcılar tarafından satın alınması durumunda bile projenin ana ruhunu olabildiğince koruyarak hayata geçmesini sağlayacaktır.