Süleymanpaşa Belediyesi Hizmet Binası

  • Proje Tarihi: 2017
  • Yer: Süleymanpaşa / Tekirdağ
  • Proje Ekibi: Cem İlhan, Tülin Hadi, Özge Evirgen, Su Kapkın, Sezin Beldağ, Hande Sermet

Süleymanpaşa Belediye Hizmet Binası arazisi, hareket yönümüze göre, kentin girişine veya çıkışına yakın bir noktada, görece kent merkezinin uzağına hatta periferisine düşmektedir. Alanın bu noktadan kentle ve yakın çevresi ile ilişkilerinin kurulmasının yanı sıra, dokunulamayan bir istinat duvarı, içine yerleşmesi zor bir geometri, aşılması gereken bir kot farkı, çözümlenmesi gereken yoğun bir program gibi problemler hemen kendini belli etmektedir. Günümüzde yerleşimlerin muzdarip olduğu en büyük eksiklik, sakinlerinin birbirleri ile karşılaşabilecekleri mekanların neredeyse üretilmemesidir. Kent artık fragmanlar haline gelmiş, süreklilik arz etmeyen bir takım faaliyetlerin gerçekleştiği veya ihtiyaçların giderildiği bir yerdir. Şehirde yaşayanların iletişim kurabilecekleri, gündelik yaşantılarını zenginleştiren, içinde çeşitlenmiş etkinlikleri barındıran mekanlar yok denecek kadar azdır. Alanın barındırdığı tarih, ölçek, büyüme stratejileri gibi referansları dikkate alarak fiziksel sorunları çözümlerken ihtiyaç duyulan böyle bir sosyal ortamı oluşturmak tasarımın temel motivasyonudur.