TÇMB Yapı Meslek Lisesi

  • Proje Tarihi: 2009
  • Yer: Kadıköy/İstanbul
  • İşveren: Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
  • Proje Ekibi: Cem İlhan, Bünyamin Derman (DB Mimarlık) , Dicle Hökenek, Oknur Çalışkan, Arzu Çetingöz Büyükbayramoğlu, Meltem Öztürk, Yiğit Öztürk, Ozan Özdilek, Türkan Kahveci, Hakan Ceritoğlu
  • Fotoğraflar: Ömer Kanıpak, Ali Taptık
  • Ödül: 1. lik Ödülü

Tasarlanan lise kompleksi Milli Eğitim Bakanlığı’nın bugüne dek süregelen eğitim binası formatının tamamen dışına çıkmaktadır. İlk algılamada kompakt bir tekil yapı imgesine sahip olan lise aslında son derece girift ve zengin bir mekansal kurguya sahiptir. Bunun keşfedilebilmesi ancak yapının içindeki yaşantının deneyimlenmesi ile mümkün olacaktır. Bu mekansal kurgu önceden verilmiş bir karar olmanın ötesinde, yapının ait olduğu topografya ve mimari programın içeriğinden türer.

Barındırdığı işlevlerin çeşitliliği bu yapının neredeyse bir kültür merkezi olarak da yorumlanabilmesini sağlar. Lise kompleksi temel ihtiyaç programını oluşturan derslik ve yönetim hacimlerinin yanında 400 kişilik konferans salonu, sergi holü, fuaye, atölyeler, laboratuarlar ve kütüphane hacimleriyle birlikte zengin bir eğitim atmosferini barındırır. Tasarımın ana fikri bir “ yaşam omurgası “ teması üzerine kuruludur. Tüm okul yaşantısı ve okul programını oluşturan yapılar, bu omurga ve açık alanlarla ilişkilidir. Yapı içindeki yaşam alanlarını bir uçtan diğer uca bağlayan bu yaya promenadı bir toplanma-buluşma-gezinti mekanı olarak tasarlanmıştır.

Oluşturulan iç avlular, okulun içinde konumlandığı çevre içinde kışın hakim rüzgara, yazın da sert güneş ışınlarına karşı koruyucu ve konforlu bir yaşam ortamı yaratılmasına katkıda bulunur. Böylece pasif güneş kontrolü ilkelerine sadık kalınarak doğal hava ile mikroklimatize edilmiş iç ve dış mekanlar yaratılır.