Still İstanbul Konutları

  • Proje Tarihi: 2008
  • Yer: Kurtköy/İstanbul
  • İşveren: Yeşilyurt İnşaat
  • Proje Ekibi: Tülin Hadi, Cem İlhan, Şefika Güner, Türkan Kahveci, Ayşegül Akgül, Gülnaz Güzeloğlu, Hakan Ceritoğlu, Keriman Afyonlu, Aydoğan Özsoy
  • Ödül: Altın Proje Konut Ödülü

Proje İstanbul’un hızlı bir şekilde yapılaşan beldelerinden birisi olan Kurtköy’de planlandı. Artık kanıksanmış bir yaklaşım olan ayrık blok nizam tip blokları tekrar etmemek bir ilke olarak kabul edildi. Türkiye’de farklı yapılaşma formatlarının daha çok hayata geçirilebildiği son dönem uygulamaları, toplukonut üretiminde bildik normların dışına çıkılabileceğini ve kabul görebildiğini gösteriyor. Kurtköy’de inşa edilecek bu yerleşimde de yaygın toplukonut uygulamalarını yeniden üretmemeyi hedefleyen bir yaklaşım benimsendi.

133 adet konut ünitesinden oluşan yoğun program iki kitle halinde çözüldü. Konut bloklarının yer aldığı parselin eğimi, dar ve uzun geometrisi ve cadde ile kurduğu ilişki tasarımı şekillendiren ana unsurlar haline geldi. Söz konusu bloklar sırtlarını parsel çeperine yasladılar. Blok girişleri de bu çeperde yer alan açık otopark zonlarından alındı. Böylelikle arsanın geri kalan kısmı, rahatça düzenlenebilir ferah açık alanlar haline geldi.

100 metreyi aşan A blok kitlesi zeminde yer yer boşaltıldı. Bloğun bu şekilde kesintiye uğratılması otopark ve avlu yönlerindeki yaya akışını kolaylaştıran bir çözüm sundu. 2 kat yüksekliğindeki bu geçitler yapının karakteristik bir öğesi haline geldiler. Blok yer yer alçaltılarak üst kotta teraslar oluşturuldu.